Avís Legal

Propietat de la pàgina i el contingut

Estàs visitant www.hotelsantroc.info, titularitat de Ramon Dorca Blanco de Alba, amb domicili social a Camprodon, Plaça del Carme, 4, amb N.I.F. 40602381K, inscrita al Registre Mercantil de Catalunya i registrada a “Turisme de Catalunya” amb el nº: HG-001503.

Per contactar amb nosaltres pot dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic info@hotelsantroc.info així com al telèfon +34 972 740119

En aquesta web podrà trobar fotografies de l’Hotel Sant Roc, així com notícies relatives a aquest, i informació sobre les seves instal·lacions, ofertes d’allotjament i altres serveis de l’Hotel. Així mateix, a través d’aquesta web vostè podrà sol·licitar reserves al nostre establiment i / o restaurants i / o salons completant i enviant-nos un formulari.

Exoneració de responsabilitat

La utilització de la present web implica l’acceptació dels extrems expressats en el present Avís Legal. En el supòsit de realitzar alguna contractació electrònica a través de la present web, Hotel Sant Roc, es compromet a facilitar-li la informació necessària d’acord amb la legislació espanyola en matèria de contractació electrònica i protecció del consumidor. Concretament, vostè tindrà a la seva disposició les condicions generals de contractació per a la seva lectura i acceptació abans de fer qualsevol contractació electrònica amb l’empresa titular de l’establiment. Així mateix, en el supòsit d’acceptar les esmentades condicions generals de contractació, s’entendrà que vostè entén i accepta el contingut de les mateixes.

Hotel Sant Roc s’exonera de responsabilitat per qualsevol desactualització que pogués produir-se en relació amb les dades que apareixen a la web, especialment pel que fa a les places disponibles i dels preus dels serveis que s’ofereixen.

Així mateix Hotel Sant Roc no es fa responsable de la transmissió de qualsevol virus o perjudici en el seu equip que pugui produir-se arran de l’accés a la present web.

Hotel Sant Roc no tindrà cap responsabilitat pels continguts d’altres Webs que no siguin de la seva titularitat a les que es pugui accedir a través d’un link des www.hotelsantroc.info, en no tenir la possibilitat de supervisar la legalitat dels continguts de les mateixes.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual sobre les obres contingudes en www.hotelsantroc.info corresponen en exclusiva a Hotel Sant Roc llevat que en les mateixes s’indiqui titularitat diferent. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de Hotel Sant Roc o del titular dels mateixos, i podrà donar lloc a l’exercici de totes les accions judicials o extrajudicials els poguessin correspondre en l’exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual l’usuari pot accedir a través d’aquesta web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’una altra índole. Hotel Sant Roc no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions d’aquests drets que pugui cometre com a usuari.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable a les presents Condicions Generals serà la Llei Espanyola. Així mateix, per a qualsevol divergència sorgida entre ambdues parts se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona amb renúncia al seu propi fur si aquest fos un altre.

Clàusula en matèria de Protecció de Dades i Seguretat informàtica

Les dades de caràcter personal que faciliti a Hotel Sant Roc a través del web www.hotelsantroc.info es tractaran en fitxers titularitat de l’Hotel Sant Roc amb la finalitat de prestar-li el servei per al qual facilita les seves dades, així com de remetre-li informació comercial personalitzada sobre productes i serveis de l’Hotel.

Així mateix, en el cas que vostè ho hagi consentit expressament en els formularis a través dels quals ens pot facilitar les seves dades personals, les seves dades podran ser utilitzades amb la finalitat de remetre-li informació comercial personalitzada sobre productes i serveis de l’establiment.

D’acord amb la llei orgànica establerta al desembre 1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDC), L’Hotel Sant Roc, empresa propietària de www.hotelsantroc.info ha procedit a la creació d’un fitxer automatitzat de caràcter personal, en el qual es recolliran aquelles dades que siguin necessàries per a gestionar les reserves d’estades a l’hotel i / o oferir la informació sol·licitada pels usuaris i clients, així com d’informació i promocions referents a l’hotel.

Garantim l’adopció de mesures oportunes a fi d’assegurar l’ús exclusiu i confidencial d’aquestes dades, les quals podran ser modificades o cancel·lades pel seu titular, enviant un e-mail al següent direcció: info@hotelsantroc.info

Els errors formals o numèrics que puguin produir-se com a conseqüència del manteniment i / o actualització incompleta o defectuosa en els continguts de diferents pàgines o seccions de la web de l’Hotel Sant Roc, no seran considerats com publicitat enganyosa i seran corregits tan aviat com tinguem coneixement dels mateixos.